KulturKraft Syd

PLATTFORM FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH SAMVERKAN INOM KULTURSEKTORN I SKÅNE/BLEKINGE

Behovsstyrd kompetensutveckling på deltagarnas villkor
KulturKraft Syd är ett projekt, finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), som erbjuder professionellt yrkesverksamma personer inom teater, dans, musik, film och tv olika former av kompetenshöjande aktiviteter.

Inom KulturKraft Syd arrangerar vi en stor mängd olika kurser, föreläsningar, workshops, seminarier och andra aktiviteter som riktar sig till såväl individer som organisationer. Målsättningen är att det skall finnas aktiviteter för alla yrkeskategorier, dvs såväl för de konstnärliga utövarna som för personer med tekniska och administrativa yrken.

Alla aktiviteter som erbjuds inom KulturKraft Syd är behovsstyrda och sker på deltagarnas – såväl individers som organisationers och institutioners – villkor. Vår ambition är att alla aktiviteter skall möta upp aktuella behov, ligga på rätt nivå, ha rätt utformning och omfattning samt ligga på rätt dag och tid, allt för att uppnå högsta möjliga relevans, nytta och optimalt deltagande.

I sökrutorna till vänster kan du söka dig fram till de kurser och aktiviteter som riktar sig speciellt till din genre eller yrkeskategori. Du hittar även alla våra planerade aktiviteter i datumordning om du klickar på Kalender i menyn överst på sidan.

Huvudman för KulturKraft Syd är Trygghetsrådet TRS och initiativet till projektet kommer ursprungligen från bland andra Teaterförbundet och Svensk Scenkonst. Bakom projektet står ett samlat kulturliv i Skåne/Blekinge och representanter från såväl regionens kulturinstitutioner som från det fria kulturlivets organisationer deltar aktivt i arbetet.

Den långsiktiga målsättningen med projektet är att bygga upp en varaktig plattform för kompetensutveckling inom kultursektorn i södra Sverige som skall kunna leva vidare även efter de år som projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. För närvarande har vi en finansiering säkrad från ESF t.o.m. 31 mars 2014.

Håll dig informerad om vad som händer!
Klicka
här för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.