Inlägg Taggade med "Svenska kyrkan"

Svenska kyrkan

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka är Sveriges största kyrka, och tillsammans med Nidarosdomen i Trondheim och Mariakyrkan i Gdansk är den faktiskt även den största kyrkan i hela Norden och Östersjöregionen. Kyrkans båda västtorn är hela 118,7 meter höga. Domkyrkans största klocka, som passande nog har namnet Storan, är Sveriges största kyrkklocka, och […]

Svenska kyrkan

Sveriges vackraste kyrka

Sveriges vackraste kyrka

Att kyrkor är vackra och imponerande byggnader kan knappast någon förneka, och även en icke-troende kan säkerligen uppskatta de utsmyckningar och den slående arkitektur man hittar innanför (och utanför) de flesta kyrkportar. Vissa kyrkor har dock imponerat på det svenska folket mer än andra, och en av dem är Själevads […]

Svenska kyrkan

Föds man in i Svenska kyrkan?

Föds man in i Svenska kyrkan?

Svaret på den frågan är nej. Medlem genom dop Man blir, sedan 1996, medlem i Svenska kyrkan genom dopet som är ett av Svenska kyrkans två sakrament, det andra är nattvarden. Under år 2013 döptes, enligt Svenska kyrkans ordning, 48,4 procent av alla barn som föddes i Sverige. Automatiskt medlemskap […]

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan var ursprungligen den svenska statens kyrka. Alltså en statskyrka, starkt förknippad med staten under tiden 1536 till år 2000 då stat och kyrka gick skilda vägar. Dock återfinns i lagstiftningen fortfarande stadganden om att kyrkan är och således ska vara en rikstäckande folkkyrka, i den evangeliskt-lutherska traditionen. Svenska […]