Svenska kyrkan i småstäder

Vid det senaste millennieskiftet avbröts ett samarbete mellan Svenska kyrkan och den svenska staten som hade pågått under hundratals år, ända sedan Gustav Vasas tid. Det fanns en väldigt stor oro att detta skulle innebära slutet på kyrkan så som vi känner den. Faktum är dock att sekulariseringen i Sverige startade långt innan separationen och även om kyrkan sedan år 2000 har tappat en del medlemmar finns det på många mindre orter över hela landet samarbeten där kyrkan och lokala organisationer och föreningar har gått samman och kunnat få synergieffekter av gemensamma satsningar på lokalsamhället och hembygden.

Inget samhälle utan kyrkan

Förr var ett samhälle inte komplett om det inte fanns en kyrka eller ett församlingshem där invånarna kunde hålla sina gudstjänster. Idag har kanske just det behovet minskat men i takt med den ökade stressen, segregationen och ökande klyftor i samhället söker sig allt fler människor tillbaka till den andliga gemenskapen. Vid olyckor som påverkar en hel bygd eller för att söka själslig retreat får kyrkan åter tillbaka en del av sin forna betydelse. Den Svenska kyrkan är en del av kulturarvet. Likaså är de heliga sakramenten såsom begravning, dop eller namngivning. den nya namnlagen som träder i kraft i mitten av 2017 pekar också i samma riktning; större valfrihet och det andliga innehållet blir viktigare än det yttre formatet.

Barnen i fokus

Den Svenska kyrkan och det lokala samhället har förstås samverkat långt innan delningen från staten, ofta kunde exempelvis lokala entreprenörer och organisationer samla in pengar för att gemensamt finansiera ett kyrkbygge. Kyrkan har på så sätt varit en del av ortens identitet. Man kan nu i efterhand konstatera att kyrkan har lyckats bibehålla ett starkt samhällsstöd i de sammanhang där man har lyckats anpassa sig till den nya tiden och genomfört förändringar av olika slag. Många gemensamma insatser har också kretsat kring barnen och deras aktiviteter. Big Baby är en kedja bestående av butiker och e-handel med babyprodukter anpassade för den moderna familjen.