Att bli kyrkomusiker

Att jobba med musik i Svenska kyrkan är fantastiskt roligt och spännande. Du får möta mycket människor och jobba kreativt! Det finns olika vägar som kan leda till ett arbete med musik i Svenska kyrkan. Du kan gå en utbildning på en folkhögskola eller välja att läsa en högskoleutbildning. Vill du bli kantor är det två år på folkhögskola eller 120 högskolepoäng vid musikhögskola som gäller. Dessutom ska du läsa 20 veckor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Totalt blir det alltså två och ett halv års studier som behövs. Du kan också blir kyrkomusiker på kandidatnivå eller masternivå.

Att jobba med musik i kyrkan

Musik är och har alltid varit en central del av kyrkans liv och verksamhet. I de flesta kyrkor finns aktiva körer för de flesta åldrar. Man sjunger allt från gospel till klassisk musik. musiken spelar stor roll i Svenska kyrkan och inte minst psalmsången är ett viktigt inslag i gudstjänsterna. Men musiken i Svenska kyrkan har moderniserats avsevärt på senare år och idag är det inte ovanligt att man hör pop, rock och country i kyrkan. Även lovsång är ett populärt inslag i många gudstjänster, inte minst när gudstjänsten riktar sig till ungdomar. Musik för barn är också väldigt vanligt i Svenska kyrkan.

Att jobba med musik i kyrkan

Det finns många spännande arbetsuppgifter för den som väljer att arbeta med musik i Svenska kyrkan. Du kommer att få möta människor i alla åldrar och ställas inför kreativa utmaningar. Det kan handla om allt från att leda en hel kör till att ansvara för musiken vid en gudstjänst. Du kan också ha ansvar för kyrkans musikverksamhet i stort. Ibland är det kanske du som spelar orgel eller piano på gudstjänsterna. Tillsammans med övriga anställda och frivilliga är du med och bygger en verksamhet där musiken får göra intryck hos människor. Du är med och skapar meningsfulla gudstjänster som är relevanta för dagens människor.