Svenska kyrkan och konst

Kyrkan har länge inte bara varit en plats för religion och tillbedjan, utan även en mötesplats och en del av samhället. Ett sätt genom vilket kyrkan deltar i samtiden och främjar samhället är att visa upp inte bara den kyrkliga konst som alltid finns i kyrkorna, utan även nutida konst från moderna konstnärer.

Ett exempel på det är Masthuggskyrkan i Göteborg, som tillhör Göteborgs Masthuggs församling, en av Svenska kyrkans församlingar. I Masthuggskyrkan har man sedan 1999 hållit konstvisningar med mycket varierande konst – broderier och barnmålningar av ondska är två exempel på konst som har visats i kyrkans lokaler. De inom Svenska kyrkan som ansvarar för utställningarna i Masthuggskyrkan menar att styrkan i den nutida konsten är att den berättar om livet nu, och att den kan uttrycka saker som är bortom ord. De menar också att den konst som hängs på väggarna i kyrkan påverkar dem som vistas där.

Verona - Fresco of Four Evangelists in San Fermo Maggiore

Även i Visby domkyrka visas konstutställningar regelbundet. Där har man gått så långt att man har anpassat kyrkorummet för att på ett vackert och funktionellt sätt kunna visa upp tavlorna. Förutom konstutställningarna i kyrkan får församlingens barn- och ungdomsgrupper ibland visa upp sin konst i utställningar i andra lokaler.

Under 2014 bedrev Svenska kyrkan även konstprojektet Fyren. Utställningarna inom projektet visade samtida konst som kretsade kring temat mörker och ljus, och namnet anspelar på att en fyr är en symbol för ett ljus som leder en säkert hem. Projektet innefattade fyra konstnärer som skapade ett verk var, och verken visades upp i och utanför Umeå stadskyrka, Tegs kyrka, Ålidhemskyrkan och Mariakyrkan mellan den 13 september och den 21 december 2014. Syftet med projektet var att utforska hur kyrkan och den samtida konsten kan kommunicera kring en existentiell fråga.

I samtliga fall när kyrkor och nutida konst möts skapas en intressant kontrast mellan kyrkans arkitektur, textilier och utsmyckningar, den äldre konst som alltid finns i kyrkor. Om utställningarna görs på rätt sätt kan de två konstformerna komplettera varandra.

Om du är intresserad av nutida konst och gärna dekorerar ditt eget hem med målningar av samtida konstnärer, hittar du ett stort utbud med tavlor av nordiska, nutida konstnärer på Nordicdesigncollective.com.