Svenska kyrkans historia

Svenska kyrkan har en lång och vindlande historia som inte bara lär intressera teologer. För alla svenskar med ett intresse för att ta reda på hur dagens samhälle har formats kan kyrkans bakgrund vara ett ämne med mycket hög relevans. Även om kyrkan har tappat i makt under det senaste århundradet är det få institutioner som kan matcha kyrkans inflytande i våra vardagsliv. Det är trots allt till Svenska kyrkan som de allra flesta vänder sig vid dop, bröllop och begravningar, och många är medlemmar även om de inte går på gudstjänster regelbundet. Därför kan en grundläggande insikt i kyrkans historia vara belysande även för framtida besök.

Fram till 800-talet var Sverige inget kristet land. Då levde vi som så kallade hedningar och hade andra gudar än den kristna. Vi trodde på asagudarna – Tor, Oden och alla de andra – och mytologin var en närvarande del av våra liv. Det förändrades när vi kom i kontakt med handelsmän från andra delar av Europa. Där hade kristendomen slagit igenom på bred front sedan begynnelsen i Mellanöstern några århundraden tidigare, och nu var det vi i Norden som skulle kristnas. Ett centralt namn i den svenska kyrkans historia är Ansgar, som kom hit runt år 830 och grundade vår första kristna församling i landet. På den tiden var det den romersk-katolska kyrkan som var dominerande, men snart skulle det förändras.Svenska kyrkans historia 2

Reformationen var en turbulent tid i Europas historia. På den tiden var de politiska och de religiösa frågorna i högsta grad hoptvinnade, vilket ledde till att ett uppbrott från den katolska kyrkan sågs som politiskt sprängstoff. Det var också precis vad som hände. Bakgrunden var att Gustav Vasa, Sveriges kung i början av 1500-talet, beslutade sig för att klippa banden med påven i Rom och på så sätt distansera svenskarna från vårt katolska arv. In kom istället Martin Luther och hans lära. Konflikten mellan den protestantiska och den katolska kyrkan skulle få stora efterverkningar under 1600-talet. Då rasade det trettioåriga kriget, där kombattanterna stod på varsin sida teologiskt.

Det blev till slut Luther och den protestantiska läran som gick vinnande ur den kristna maktstriden, och det är anledningen till att vi inte har några kopplingar till Vatikanen i dag. De teologiska frågorna är kanske inte lika brännheta som de en gång var, men splittringen mellan den katolska och den lutherska kyrkan väcker debatt än i dag. Ofta handlar det om hur man ska tolka Bibelns olika påbud och hur de ska förstås i dag: är det okej för en kristen att använda preventivmedel eller dricka alkohol? I katolska länder har just alkohol undgått stigmatisering eftersom det finns en stor vinkultur där, och vi i Sverige länge har ansett det vara okej att ta en cognac efter maten.