Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har en lång historia i Sverige och är i dag Sveriges största kristna trossamfund.

Kristendomen etablerades i Sverige under 500-talet. När utländska missionärer anlände till Sverige för att kristna det som, i deras ögon, var ett hedniskt land, kände antagligen många redan till tron. Detta hade med stor sannolikhet att göra med vikingarnas resor till bland annat nuvarande Irland under 300-talet. Under sina resor stötte vikingarna på de kristna och tog med sig information om den kristna tron tillbaka till Sverige.

Kristendomen spelade stor roll i den svenska nationens skapande. Genom kristendomen började delar av landet att delas in i socknar och tillhörande sockenkyrkor. Av dessa kyrkor finns det runt ett tusental stenkyrkor https. Stenkyrkan var en mörk och kylslagen plats, som till stort skiljer sig från många av de moderna byggnader av material som cement, tegelsten och glas som kyrkor byggs av i dag. Men den gamla tidens kyrka byggdes väldigt frekvent. Mellan 1100 och 1300 byggdes upp mot 750 kyrkor.

I dag är den största samfundet i Sverige den Svenska kyrkan. Den Svenska kyrkan har en värdegrund och teologisk grund som är formad av den svenska kristendomens lutherska tradition. Den lutherska traditionen kommer från Martin Luther, en tysk präst, munk och teolog som föddes på sent 1400-tal. Luther är i dag känd som den person som kom att starta den protestantiska reformationen.

Svenska kyrkan ska vara en demokratisk plats. Som kärna i hela verksamheten är idén att varje människa är en avbild av Gud och att alla människor ska ha möjlighet och rätt att kunna få leva ett värdigt liv. Enligt Svenska kyrkans värdegrund har varje människa ett värde och ska inte kränkas. Därför arbetar Svenska kyrkan aktivt med frågor kopplade till mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter. Därutöver är viktiga arbetsområden att jobba för en hållbar värld och emot sexuella övergrepp och diskriminering. Svenska kyrkan arbetar bland annat med organisationen Diakonia, som är en biståndsorganisation som arbetar för en rättvis, hållbar och jämlik värld i över 25 länder runt om i världen.

Svenska kyrkan arbetar både i Sverige och internationellt. I Sverige finns det drygt 1300 församlingar och 13 olika stift, med nästan 4 000 kyrkobyggnader. 2018 hade den Svenska kyrkan 21 606 anställda inom hela sin organisation. För den som är mer intresserad av statistik över hur många medlemmar Svenska kyrkan har i Sverige för organisationen en tydlig statisk som årligen sammanfattar antalet medlemmar. För de svenskar som bor utomlands är Svenska kyrkan ofta en viktig samlingsplats. Svenska kyrkan finns på 40 olika platser utomlands. För dessa svenskar är det viktigt att kunna fira jul, midsommar, svenska nationaldagen, påsk och andra svenska traditioner och därför brukar Svenska kyrkan internationellt anordna dessa evenemang.