Konfirmation

Omkring 30 000 ungdomar konfirmeras varje år i Sverige inom Svenska kyrkan. Konfirmationen är ett sakrament, en helig handling, och ett bekräftelse på dopet. Att döpas innebär att du ingår i Guds församling och vill leva ett kristet liv, i konfirmationen bestyrker du den handlingen. Du behöver dock inte vara döpt för att få börja gå i en konfirmationsgrupp, väljer du som inte är döpt sedan tidigare att konfirmeras ordnar församlingen detta innan själva konfirmationen. Konfirmationstiden och dess upplägg kan se olika ut, antingen studerar du under ett helt läsår och då är det vanligast med en veckoträff. Du kan även välja att sommarkonfirmera dig och då läser du intensivt under några veckor på sommarlovet.

Vad gör man i en konfirmationsgrupp?

250px-Confirmation_robesFör i tiden hette det att ”läsa för prästen”, ortens ungdomar fick då lära sig vad som stod i Bibeln och utantill memorera Bibelverser. Så är inte fallet idag. Konfirmationsträffarna diskuterar frågor om livet och väver in dessa med det kristna budskapet. De som leder konfirmationsgrupperna är inte endast prästen, utan även församlingspedagogen samt eventuellt kantorn och unga tidigare konfirmander brukar ingå som ledare. På själva konfirmationsdagen får konfirmanderna bära en vit, lång kåpa, något som blev populärt under 1980-talet. Eftersom kåporna är vita, vilket representerar oskuld, är det lämpligt att bära ljusa kläder utan mönster under kåporna. Annars kan det gå som för Hamrén där Tyska piken mot Erik Hamréns klädsel.