Svenska kyrkan

Svenska kyrkan

Sveriges vackraste kyrka

Sveriges vackraste kyrka

Att kyrkor är vackra och imponerande byggnader kan knappast någon förneka, och även en icke-troende kan säkerligen uppskatta de utsmyckningar och den slående arkitektur man hittar innanför (och utanför) de flesta kyrkportar. Vissa kyrkor har dock imponerat på det svenska folket mer än andra, och en av dem är Själevads […]

Svenska kyrkan

Rays of light through glass in a window church

Svenska kyrkan och konst

Kyrkan har länge inte bara varit en plats för religion och tillbedjan, utan även en mötesplats och en del av samhället. Ett sätt genom vilket kyrkan deltar i samtiden och främjar samhället är att visa upp inte bara den kyrkliga konst som alltid finns i kyrkorna, utan även nutida konst […]

Svenska kyrkan

Svenska kyrkans historia

Svenska kyrkans historia

Svenska kyrkan har en lång och vindlande historia som inte bara lär intressera teologer. För alla svenskar med ett intresse för att ta reda på hur dagens samhälle har formats kan kyrkans bakgrund vara ett ämne med mycket hög relevans. Även om kyrkan har tappat i makt under det senaste […]

Svenska kyrkan

Föds man in i Svenska kyrkan?

Föds man in i Svenska kyrkan?

Svaret på den frågan är nej. Medlem genom dop Man blir, sedan 1996, medlem i Svenska kyrkan genom dopet som är ett av Svenska kyrkans två sakrament, det andra är nattvarden. Under år 2013 döptes, enligt Svenska kyrkans ordning, 48,4 procent av alla barn som föddes i Sverige. Automatiskt medlemskap […]

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan var ursprungligen den svenska statens kyrka. Alltså en statskyrka, starkt förknippad med staten under tiden 1536 till år 2000 då stat och kyrka gick skilda vägar. Dock återfinns i lagstiftningen fortfarande stadganden om att kyrkan är och således ska vara en rikstäckande folkkyrka, i den evangeliskt-lutherska traditionen. Svenska […]